Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland i Sverige - Finlands ambassad, Stockholm : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Team Finland i Sverige

Team Finland är ett samarbete som strävar efter att de befintliga resurserna ska utnyttjas mera effektivt för Finlands och finländska företags bästa. Målet är att göra Finland till en föregångare i en föränderlig global omvärld.

Kärnan i Team Finland består av statsrådets kansli, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt de organisationer i hemlandet och utomlands som styrs av dessa ministerier. Arbetet görs i nära samarbete med olika aktörer inom näringslivet samt inom kultur- och utbildningsbranschen. Team Finland agerar proaktivt, snabbt och högklassigt. team.finland.fi.

I Sverige har länge en sk. Finlandsgrupp varit verksam. Gruppen som bestod av ambassaden, Finsk-svenska handelskammaren, Finlandsinstitutet och Ålandskontoret bytte namn och formade Team Finland i Sverige den 17 september 2012.

Team Finland-kontaktpersoner i Sverige

Koordinator:
Ambassadråd Jukka Nikulainen
Finlands ambassad, Stockholm
Tfn + 46 8 67 66 721
e-post: jukka.nikulainen(a)formin.fi

Ordförande:
Ambassadör

Team Finland Sverige

Målsättningar för Team Finland i Sverige

Sverige är en unik partner för Finland, även då det gäller externa ekonomiska relationer. Kontakterna mellan den finska och svenska regeringen, samt näringslivet, kulturen och medborgarsamhället i de båda länderna är täta och mångsidiga.

Finland strävar efter att upprätthålla den positiva bilden bland svenskarna och stärka uppfattningen om Finland som en nära partner. Målet är att Sverige om fem år uppfattar Finland som ett jämlikt jämförelseobjekt inom fler sektorer än idag i den politiska, ekonomiska och kulturella debatten. Sverige är för närvarande Finlands viktigaste exportland och målet är det inte ska ske någon förändring på den punkten.

Inom ramen för Team Finland-nätverket arrangeras redan många gemensamma projekt, såsom skolseminarier i samarbete mellan ambassaden och institutet under hösten 2012 och våren 2013, och presentationer av verksamheten till besökande grupper i samarbete mellan ambassaden och Finsk-svenska handelskammaren. Eventuella kommande gemensamma projekt behandlas på Team Finlands nätverksträffar.

Team Finland-nätverket informerar om sin verksamhet i ambassadens nyhetsbrev, på de olika aktörernas webbsidor samt i sociala medier (Facebook, Twitter).

Mera information

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.3.2018


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter