Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muutto Suomeen - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Palvelut : Muutto Suomeen

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muutto Suomeen

Mistä saan tietoja vapaista työpaikoista Suomessa?

Tietoja Suomen avoimista työpaikoista löytyy Suomen työhallinnon internet-sivuilta. Työhallinnon kotisivuilta löytyy myös linkkilista, johon on kerätty osoitteita pelkästään työvälitykseen keskittyneistä yrityksistä. Voit kääntyä myös Ruotsissa olevien Arbetsförmedling Utland-toimistojen puoleen ja heidän kauttaan etsiä tietoa Suomessa olevista avoimista työpaikoista. Suomen työmahdollisuuksista antaa myös tietoja EURES-neuvojat, joita löytyy kaikista EU:n jäsenmaista. Sekä Suomessa että Ruotsissa on EURES-neuvojia monessa työvoimatoimistossa (kansainväliset työvoimapalvelut).

Suomen työpaikoista saa lisätietoja mm.:

Alkuun

Miten voin hakea töitä?

Työttömät EU- ja ETA-kansalaiset voivat lähteä työnhakumatkalle toiseen EU- tai ETA-maahan kolmeksi kuukaudeksi säilyttäen työttömyyskorvauksensa. Paikalliselta työvoimatoimistolta saa lisäohjeita.

Alkuun

Millaisen työttömyyskorvauksen voin saada?

Suomessa voimassa olevat sopimukset ja mahdolliset työttömyyskorvaukset:

  • EU/ETA-sopimus, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen päiväraha
  • Työmarkkinatuki
  • Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus, viiden vuoden sääntö

Alkuun

Onko asunnon löytäminen helppoa?

Asuntotilanne vaihtelee huomattavasti eri paikkakunnilla. Varsinkin pääkaupunkiseudulla voi vuokra-asunnon löytäminen olla vaikeaa. Lähempiä tietoja tulevan asuinpaikkakuntasi asuntotilanteesta saat kunnan asuntotoimistosta, seuraamalla päivälehtien asuntoilmoituksia tai ottamalla yhteyttä yksityisiin asunnonvälitystoimistoihin.

Alkuun

Miten pääsen Suomen sosiaaliturvan piiriin?

Kansaneläkelaitos (Kela) tekee päätöksen sosiaaliturvan saamisesta perustuen maassa asumiseen.

Alkuun

Miten terveydenhuolto on järjestetty?

Suomessa voi käyttää sekä julkisia että yksityisiä terveydenhoitopalveluja. Julkisten terveyspalvelujen käyttö on edullista, vaikka hinnat voivat vaihdella kunnittain. Yksityisten lääkäriasemien palveluista joutuu maksamaan itse, mutta osan kuluista voi saada takaisin täyttämällä Kelan korvaushakemuslomakkeen.

Alkuun

Keneltä saa lisätietoja koulutuksesta?

Tietoja saa suoraan kouluilta, yliopistoilta, ammattikorkeakouluista, kirjastoista ja työvoimatoimistojen tietopalveluista. Päivähoitopaikoista vastaavat kunnat.

  • www.edu.fi - Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi.

Alkuun

Mitä paperihommia tarvitsee tehdä?

Ruotsissa ennen muuttoa

  • muuttoilmoitus muutosta ulkomaille tehdään paikallisessa verotoimistossa (folkbokföringen).
  • ruotsalaisen työttömyyskassan muuttotodistus (överföringsbevis)
  • jos muutat työttömänä Suomeen, E301-lomake IAFstä (Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkring). Lisätietoja saa paikalliselta työvoimatoimistolta.

Suomessa muuton jälkeen

Alkuun

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen?

EU-maiden kansalaiset voivat vapaasti liikkua ja muuttaa unionin alueella. EU-maista tuotavat henkilökohtaiset muuttotavaroista ei pääsääntöisesti tarvitse maksaa veroja tai rajoiteta muulla tavoin.

Auton ja muiden tavaroiden tuomisesta Suomeen saa lisätietoa Tullihallitukselta:

  • puh. +358 (0)20 690 600
  • fax. +358 (0)20 492 1812

Kuljetusliikkeiden hinnoissa on suuria eroja. Parasta on hankkia 3-4 tarjousta. Ruotsin Suomalainen-lehdessä on "muutot" palstalla kuljetusliikkeiden ilmoituksia.

Alkuun

Voiko muuttoavustuksia vielä saada?

Muuttoavustukset poistettiin vuodenvaihteessa 1991-92. Muuttoavustukset kuuluivat 1980-luvun lopulla voimaan tulleisiin työllisyyspoliittisiin toimenpiteisiin, joita Suomeen muuttavat Suomen kansalaiset saattoivat tietyissä tilanteissa hakea.  

Alkuun

Suomen työmarkkinoita, työllisyyttä, maahanmuuttoa ym. koskevat kysymykset:

Alkuun

Perustietoa Suomesta

Perustietoa yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa:

Alkuun

Eläkkeet ja Suomeen muutto

Yksityiskohtaisiin kysymyksiin vastaa mm:

Alkuun

Ruotsalaisen yrityksen tai tytäryrityksen perustaminen Suomeen

Alkuun

Oman yrityksen perustaminen Suomeen

Tietoja saa mm. työvoimatoimistoista, kuntien elinkeinoasiamiehiltä sekä TE-keskuksista.

Alkuun

Suomen työsuhdelainsäädäntö, sopimukset, palkat, työajat, irtisanomiset 

Alkuun

 

 

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.6.2013


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot