Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Passi ja henkilökortti - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Palvelut : Passi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Passi ja henkilökortti

Passi on Suomen kansalaiselle myönnettävä matkustusasiakirja. Vain voimassa oleva passi kelpaa matkustusasiakirjaksi. Henkilötietojen, eli etu- ja sukunimien, tulee olla ajan tasalla. Rikkinäisellä tai turmeltuneella passilla ei kannata lähteä matkustamaan. Passiin merkitään vain yhden henkilön tiedot: lapsia ei voi merkitä huoltajien passiin.

Suomen passi

Passi: mallikappale

Asiakaspalvelu

 • ma-pe 9–12
 • ti ja to myös 14–16 (ei pyhäpäivien aattoina, juhannuksen ja joulun aatonaattoina)
 • asiointia varten ei tarvitse tehdä ajanvarausta
 • Puhelinpalveluaika 9–12
 • Puh. +46 8 676 67 00, fax: +46 8 10 29 90
 • Sähköposti: info@finland.se

Passinhakuohjeet:

 • Passihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti joko Suomen Tukholman-suurlähetystöön tai Suomen Göteborgin-kunniapääkonsulaattiin asiakaspalvelun aukioloaikoina. Ajanvarausta ei tarvitse tehdä.
  Yhteystiedot: Suomen suurlähetystö, Tukholma
 •  Passihakemuksen voi jättää myös Suomessa poliisille.

Alkuun

Passin hakemiseen tarvitaan:

 • Tukholmassa otetaan valokuva passihakemukseen suurlähetystössä. Mikäli anot passia Göteborgin kunniapääkonsulaatissa, sinulla pitää olla mukana yksi passikuva, värikuva tai mustavalkoinen, suoraan edestäpäin ja mielellään ilman silmälaseja. Ilmeen on oltava neutraali eikä suu saa olla auki.
  Poliisin passikuvaa koskevat määräykset
 • Voimassaoleva henkilöllisyystodistus.
 • Aikaisempi passi.
 • Jos voimassa oleva passi on varastettu tai kadonnut, on uutta passia haettaessa esitettävä poliisille tehty katoamisilmoitus.
 • 18-30 -vuotiaat miehet: mahdollinen sotilaspassi, vapautustodistus tai siviilipalvelustodistus.

Hakemus voidaan laittaa vireille vain jos tiedot Suomen väestötietojärjestelmässä (VTJ) ovat oikein. Mikäli henkilötiedot eivät ole ajan tasalla passin saaminen viivästyy ja hakija voi joutua asioimaan edustustossa useamman kerran. Henkilön tulee itse huolehtia siitä, että tiedot VTJ:ssä ovat ajan tasalla.

Tietojen korjaamista ja tarkistusta varten ota yhteys maistraattiin:www.maistraatti.fi

Alkuun

Passin maksaminen ja hinta:

 • Passi maksetaan hakemusta jätettäessä pankkikortilla (Visa / Mastercard / Maestro).
 • Viiden vuoden passi 1400 kruunua, käsittelyaika noin kaksi viikkoa.
 • Viiden vuoden passi sotaveteraaneille 600kruunua, käsittelyaika noin kaksi viikkoa. Oikeus alennettuun maksuun osoitetaan rintamasotilastunnuksella, rintamapalvelustunnuksella, rintamatunnuksella, ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksella tai todistuksella miinanraivaustehtävään osallistumisesta.
 • Viiden vuoden passi pikapassina: 1600 kruunua. Toimitusaika noin viikko.
 • Vain erityisen poikkeuksellisista syistä (tällaisina voidaan pitää esim. hakijan työhön tai terveydentilaan liittyviä syitä, joita hakija ei ole voinut ennakoida) myönnettävä väliaikainen passi, joka myönnetään pääsääntöisesti vain matkan ajaksi: 1750 kruunua. Hakijalla ei ole ehdotonta oikeutta passin saamiseen.
 • Jos passia ei jostain syystä voida myöntää tai jos sitä ei noudeta, ei käsittelymaksua palauteta.
 • Passin lähetyskuluina peritään ulkoasiainministeriön maksuasetuksen mukaisesti kirjatun kirjeen lähetysmaksu: 75 kruunua (1-2 passia),  90 kruunua (3-5 passia) tai 105 kruunua (6 passia). Maksettuja postituskuluja ei palauteta, mikäli passi vastoin aiemmin sovittua noudetaan sen myöntöpaikasta.

Alkuun

Alaikäisen passi/matkustusasiakirja:

Lapsella on oltava oma passi matkustamista varten. Lapset eivät voi enää matkustaa siten, että nimi on lisätty vanhempien passeihin. Lue aiheesta lisää Poliisihallituksen tiedotteesta.

Alaikäisen on jätettävä hakemus henkilökohtaisesti yhdessä toisen huoltajan kanssa (koskee myös sylilapsia).

Jos molemmat huoltajat eivät ole lapsen mukana passia haettaessa, täytyy toiselta huoltajalta olla päivätty ja allekirjoitettu erillinen suostumus. Tästä voit ladata ja tulostaa pdfHuoltajan suostumus -lomakkeen.

Alaikäinen tarvitsee aina matkustaessaan henkilöllisyyden osoittavan matkustusasiakirjan. Pohjoismaiden välillä liikkuessaan Suomen kansalainen ei tarvitse matkustusasiakirjaa mutta henkilöllisyys ja kansalaisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Lisää Suomen kansalaisen matkustamisesta voit lukea ulkoasiainministeriön verkkosivuilta sekä Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Alkuun

Passin noutaminen:

Valmis passi noudetaan suurlähetystöstä henkilökohtaisesti tai pdfvaltakirjalla. Alaikäisen passin voi noutaa ainoastaan huoltaja. Passin noutajan on esitettävä voimassaoleva henkilöllisyystodistus. Passi voidaan pyynnöstä myös postittaa.

Lisätietoja saa puhelimitse numerosta +46 8 676 6700 (puhelinaika klo 9-12).

Alkuun

Yleisimmät passin hakemista koskevat kysymykset

Mitä tehdä, jos edellinen passi on kadonnut tai varastettu?

 • Jos passi katoaa tai varastetaan, siitä täytyy tehdä ilmoitus lähimmälle poliisille. Tämä on erittäin tärkeää väärinkäytösten estämiseksi. Ota poliisi-ilmoitus mukaan, kun haet uutta passia
 • Peruutettua passia ei voi enää käyttää matkustusasiakirjana eikä sitä voi myöhemmin enää palauttaa voimaan, vaikka se löytyisikin.

Mitä tehdä, jos on muuttanut nimeä?

 • Passilaki velvoittaa passinhaltijan hankkimaan uuden passin jos hänen nimensä on muuttunut ja hän aikoo käyttää passia matkustusasiakirjana. Passi ei kelpaa myöskään henkilöllisyyden osoittamiseen, mikäli passissa on vanhat nimitiedot.

Entä jos ulkonäkö on muuttunut?

 • Ulkonäön muututtua merkittävästi on haettava uutta passia.

Mikä on koneluettava passi?

 • Passi on koneluettava kun sen tietosivun alalaidassa on kaksi tekstiriviä, joissa on passin keskeiset tiedot merkittynä kirjaimin, numeroin ja > -merkein. Kaikki voimassaolevat ja yli vuodeksi myönnetyt Suomen passit ovat koneluettavia.

Mitä henkilötietoja tallennetaan sirulliseen passiin?

 • Sirulle tallennetaan henkilötiedot, kasvokuva ja sormenjäljet.

Tuleeko passiin sormenjälkitunnisteet?

 • Kyllä. Sormenjälkiä ryhdyttiin tallentamaan 29.6.2009.

Voiko passi mennä rikki?

 • Passi on hyvin kestävä. Passin siru ja antenni voivat kuitenkin rikkoutua varomattoman käsittelyn vuoksi, minkä vuoksi passinhaltijan on säilytettävä passiaan huolellisesti. Passilain 31§n mukaan passinhaltija vastaa huolimattomasta säilyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista. Passin haltijalle annetaan passin luovutuksen yhteydessä ohje, jossa kerrotaan miten passia tulee käsitellä rikkoutumisen välttämiseksi.

Alkuun

Henkilökortti

Tietyissä Euroopan maissa matkustusasiakirjoina kelpaavia henkilökortteja voidaan 1.1.2017 lähtien myöntää Suomen kansalaisille niissä Suomen edustustoissa, jotka toimivat myös passinhakupisteinä.

Henkilökortti/mallikappale
Henkilökortti/mallikappale

Edustustot voivat myöntää vain tavallisia henkilökortteja.

Tavallinen henkilökortti voidaan myöntää myös alaikäiselle huoltajien suostumuksella.

Sen sijaan edustustoista ei voi hakea ilman huoltajien suostumusta myönnettäviä alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja eikä väliaikaisia henkilökortteja.

Henkilökortilla on käytössä kansalaisvarmenne, jolla voit tunnistautua sähköisesti

Lisätietoa kansalaisvarmenteesta löytyy Väestörekisterikeskuksen kotisivuilta ja varmenteen käytöstä voi tiedustella neuvontapalvelusta.

Henkilökortin hakeminen

Henkilökorttia haetaan passihakemuksen tavoin edustustosta henkilökohtaisesti. Henkilökorttiin ei liitetä sormenjälkiä. Lisätietoja henkilökortista Poliisin verkkosivuilta.

Henkilökortin hakemiseen tarvitaan:

 • Tukholmassa otetaan valokuva henkilökorttihakemukseen suurlähetystössä. Mikäli anot henkilökorttia Göteborgin kunniapääkonsulaatissa, sinulla pitää olla mukana yksi passikuva, värikuva tai mustavalkoinen, suoraan edestäpäin ja mielellään ilman silmälaseja. Ilmeen on oltava neutraali eikä suu saa olla auki. Poliisin passikuvaa koskevat määräykset 
 • Virkatodistus (personbevis för id-kort), enintään 3 kuukautta vanha. Virkatodistus tilataan Ruotsin verovirastosta (Skatteverketistä) joko soittamalla puh 0771 567 567 tai verkkosivuilta: www.skatteverket.se.
  • Ohjeet virkatodistuksen tilaamiseen verkkosivuilta: www.skatteverket.se
   -> beställ personbevis -> alla personbevis -> Id-kort / Pass
 • Voimassaoleva henkilöllisyystodistus.
 • Jos voimassa oleva henkilökortti on varastettu tai kadonnut, on uutta henkilökorttia haettaessa esitettävä poliisille tehty katoamisilmoitus.
 • alle 18-vuotiaalla hakijalla jokaisen huoltajan kirjallinen suostumus (mikäli huoltajat eivät ole paikalla henkilökorttia haettaessa)

Hakemus voidaan laittaa vireille vain jos tiedot Suomen väestötietojärjestelmässä (VTJ) ovat oikein. Mikäli henkilötiedot eivät ole ajan tasalla passin saaminen viivästyy ja hakija voi joutua asioimaan edustustossa useamman kerran. Henkilön tulee itse huolehtia siitä, että tiedot VTJ:ssä ovat ajan tasalla.

Tietojen korjaamista ja tarkistusta varten ota yhteys maistraattiin.

Huom! Suuren tilausmäärän takia henkilökortin toimitusaika on tällä hetkellä poikkeuksellisesti noin yksi kuukausi.

Paljonko henkilökortti maksaa ja miten maksu hoidetaan?

Henkilökortin hinta on 900 kruunua. Kun hakemus tehdään samalla kertaa passihakemuksen kanssa, henkilökortin hinta on 580 kruunua. Henkilökortti maksetaan hakemusta jätettäessä pankkikortilla (Visa / Mastercard / Maestro). Jos henkilökorttia ei jostain syystä voida myöntää tai jos sitä ei noudeta, ei maksua palauteta.

Mikäli haluat valmiin henkilökortin postitse kirjattuna kirjeenä, lähetyskuluina peritään ulkoasiainministeriön maksuasetuksen mukaisesti kirjatun kirjeen lähetysmaksu 70 kruunua.

Alkuun

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 6.2.2019


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot