Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelu - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Palvelut : Kelan asiakaspalvelu

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelu

Kelan kansainvälisten asioiden yksikkö

KV-keskus palvelee kaikkia Suomeen tai ulkomaille muuttavia ja muissa kansainvälisissä tilanteissa olevia asiakkaita. 

Kelan kansainvälisten asioiden yksikkö

PL 78, 00381 Helsinki, Finland

Puh. +358 (0)20 634 0200 (suomen- ja englanninkielinen palvelu)

Puh. +358 (0)20 634 0300 (ruotsinkielinen palvelu)

Numeroissa palvellaan arkisin klo 8–18 (Suomen aikaa).

Faksi +358 (0)20 634 1599

inter.helsinki(at)kela.fi
Verkkosivu Kansainvälisten asioiden keskus (KV-keskus)

Kelan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Kelassa avattiin 1.1.2014 rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste, joka antaa tietoa hakeutumisesta hoitoon Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Terveydenhuollon yhteyspisteen sivuilta saa tietoa mm. seuraavista aiheista:

  • Terveyspalvelujen käyttäminen ulkomailla
  • Suomeen tulevien potilaiden terveydenhuolto
  • Eurooppalainen lääkemääräys
  • Potilasvakuutus ja potilasasiamies
  • Yhteyspisteet ja sosiaaliturvalaitokset EU-maissa

Kela, Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

PL 78, 00381 Helsinki

Puh. +358 (0)20 634 0400 arkisin klo 9–16 (Suomen aikaa)

Faksi +358 (0)20 634 3273

yhteyspiste(at)kela.fi
Verkkosivu Rajat yllittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa potilas saa sairaanhoitoa muualla kuin asuinmaassaan.

Rajat ylittävään terveydenhuoltoon kuuluvat tilanteet, joissa potilaasta otettu näyte ulkomailla tai tutkimus lähetetään analysoitavaksi ulkomaille. Kyseessä on rajat ylittävä terveydenhuolto myös silloin, kun terveysalan ammattilainen tarjoaa palvelujaan muualla kuin asuinmaassaan.

Lisätietoa sosiaaliturvasta Ruotsissa ja Suomessa

Kelan eläkesivut

Sivut sisältävät tietoa Suomen eläkejärjestelmästä. Eläketurva muodostuu yhdestä tai useammasta työeläkkeestä. Jos niiden määrä jää pieneksi, eläketurvaa täydentää kansaneläke. Kelan hoitamaan eläketurvaan kuuluu kansaneläkkeen lisäksi lapsikorotus sekä rintamalisät. Suomessa asuvalle voidaan maksaa myös eläkkeensaajan asumistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Niitä voi hakea, vaikka ei saisikaan Kelasta eläkettä. Myös niistä kerrotaan sivuilla.

Alkuun

Kelan Maasta- ja maahanmuutto -osio

Yleiset periaatteet -kohdassa on tietoa kansainvälisestä lainsäädännöstä, joka vaikuttaa ulkomaille ja Suomeen muuttavien sosiaaliturvaan. Muutto ulkomaille -osiossa kerrotaan pääpiirteittäin, millä perusteella sosiaaliturva määräytyy ulkomaille muuttaessa ja mistä maasta muuttaja saa sosiaaliturvaetuuksia. Kohdasta Muutto Suomeen ulkomailta Suomeen muuttavat voivat lukea, millä perusteella he voivat päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Alkuun

Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Suomessa työeläkelakien mukainen vanhuuseläkeikä muuttui vuoden 2005 alusta joustavaksi, eläkkeelle voi nyt jäädä vapaasti 63–68 ikävuoden välillä. Jos asut pysyvästi Ruotsissa, sinun kannattaa hakea eläkettä Suomesta hyvissä ajoin siten, että vanhuuseläkkeesi maksu alkaisi seuraavan kuukauden aikana kun olet täyttänyt 63 vuotta. Eläkettä täytyy aina hakea ja ajoituksessa tulee olla tarkkana, sillä työeläkettä voidaan maksaa takautuvasti ainoastaan kolmen kuukauden ajalta.

Suomessa asuville tulee joka vuosi työeläkeote postitettuna kotiin. Työeläkeotteeseen on kirjattu yksityissektorin työ- ja palvelusuhteista kertyneen eläkkeen määrän. Ulkomailla asuva voi tehdä työeläkeotetta koskevan pyynnön joko kirjallisesti tai internetissä:

  • Vapaamuotoinen pyyntö tulee allekirjoittaa ja se tulee varustaa postiosoitteellasi ja Suomen henkilötunnuksella. Pyyntö joko postitetaan os. FI-000 65 Eläketurvakeskus, Finland tai faksataan numeroon +358 10 751 2595.
  • Työeläkeote on saatavissa internetissä os.www.tyoelake.fi. Internetpalvelussa Sinun täytyy kuitenkin vahvistaa henkilöllisyytesi esimerkiksi suomalaisen verkkopankin tunnuksilla.

Alkuun

Kuntien ja valtion eläkevakuutus

Kuntien eläkevakuutus on muuttanut nimensä vuoden 2011 alusta Kevaksi. Keva hoitaa nyt kunta-alan henkilöstön ohella myös valtion ja kirkon palveluksessa työskennelleiden työeläketurvan, niiden rahoituksen ja maksaa työ- ja perhe-eläkkeet.

Valtiokonttori

Pensionsmyndigheten

Eläkevirasto (Pensionsmyndigheten) huolehtii Ruotsin yleisestä eläkkeestä. Sillä tarkoitetaan sekä aikaa, jolloin eläkettä kartutetaan, että aikaa eläkeläisenä.

Alkuun

Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali

Tietoa sosiaaliturvasta eri Pohjoismaissa. Lisäksi sivusto sisältää muutamia yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä eläkkeisiin ja muuhun sosiaaliturvaan liittyen.

Alkuun

EUlisses

EUlisses on monikielinen sosiaaliturva-alan verkkoportaali. Sivustolta pääsee helposti EU:n ja eri jäsenvaltioiden tietolähteisiin, jotka koskevat sosiaaliturvaa ja Euroopassa maasta toiseen liikkuvien kansalaisten velvoitteita.

Alkuun

© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot