Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Pass och identitetskort - Finlands ambassad, Stockholm : Tjänster : Pass

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Pass och identitetskort

Ett finländskt pass är ett resedokument som kan beviljas åt finska medborgare. Endast ett giltigt pass kan användas som resedokument. Personuppgifterna (för- och efternamn) ska vara uppdaterade. Det lönar sig inte att försöka ge sig ut på resa med ett trasigt eller skadat pass. Ett pass kan bara innehålla en persons uppgifter, till exempel kan inte barn vara införda i sin förmyndares pass.

Suomen passi

Pass: modell

Kundtjänst

 • måndag-fredag 9–12
 • tisdagar och torsdagar även 14–16 (ej dag före helgdag, dag före midsommarafton och julafton)
 • ingen tidsbokning, drop-in gäller
 • telefontid 9–12
 • Tel. +46 8 676 67 00, fax: +46 8 10 29 90
 • e-post: info@finland.se

Så här ansöker du om pass

Ansökan om pass ska lämnas in personligen på ambassaden i Stockholm eller honorära generalkonsulatet i Göteborg under kundtjänstens öppettider. Tidsbokning behövs inte. Se adresser och telefonnummer under Kontaktuppgifter.

Minderåriga ska lämna in ansökan personligen tillsammans med en av vårdnadshavarna (även spädbarn). Se närmare under Pass för minderåriga.

Du kan också ansöka om pass hos polisen i Finland. Länk till Polisen.

Till början

Till ansökan behövs

 • I Stockholm tas foton till passansökan på ambassaden. Om du ansöker om pass vid honorära generalkonsulatet i Göteborg ska du ta med 1 st passfoto, färg eller svartvitt, taget rakt framifrån och helst utan glasögon. Ansiktsuttrycket ska vara neutralt och munnen stängd. Se polisens anvisningar för passfoto.
 • Giltig legitimation
 • Ditt gamla pass
 • Om du förlorat ditt giltiga pass eller ditt giltiga pass har blivit stulet pass måste du göra anmälan till polisen. Ta med förlustanmälan när du ansöker om nytt pass.
 • Män 18-30 år: eventuellt militärpass, intyg över befrielse från militärtjänst eller civiltjänstintyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste uppgifterna om dig i befolkningsdatasystemet vara korrekta. Du ska själv se till att informationen är uppdaterad.

Om uppgifterna inte är uppdaterade leder det till att ditt pass blir fördröjt samt kräva flera besök på ambassaden/honorära generalkonsulatet.

För att kontrollera dina uppgifter, ta kontakt med magistraten.

Till början

Avgifter och betalning

 • Passet betalas med bankkort (Visa/Mastercard/Maestro) i samband med ansökan.
 • 5-års pass: 1400 kronor. Handläggningstid ca två veckor.
 • 5-års pass för krigsveteraner: 600 kronor. Handläggningstid ca två veckor. Rätten till sänkt avgift visas med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, frontmannatecken för utlänningar eller intyg över deltagande i minröjningsuppdrag.
 • 5-års pass som snabbpass: 1600 kronor. Fås inom en vecka.
 • Tillfälligt pass (utfärdas för högst ett år, vanligen endast för den aktuella resan): 1750 kronor. Tillfälligt pass utfärdas endast i undantagsfall. Sådana är till exempel oförutsedda händelser i arbetet eller ändringar i hälsotillståndet. Sökanden har inte ovillkorlig rätt att få tillfälligt pass.
 • Expeditionsavgiften returneras inte ifall passet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.
 • För försändelse av pass uppbärs en avgift för rekommenderat brev enligt utrikesministeriets förordning om avgifter: 75 kronor (1-2 pass), 90 kronor (3-5 pass) eller 105 kronor (6 pass). Betald avgift för försändelse av pass återbetalas inte ifall passet i strid med tidigare överenskommelse upphämtas på beskickningen.

Till början

Pass för minderåriga

Barn ska ha egna pass när de reser. Barn kan inte längre resa så att deras namn ingår i föräldrarnas pass. Läs mera om detta i Polisstyrelsens notis.

Minderåriga ska lämna in ansökan personligen tillsammans med en av vårdnadshavarna (även spädbarn).

Om endast en av vårdnadshavarna är med vid ansökningstillfället, krävs medgivande från den frånvarande vårdnadshavaren. Här kan du hämta blanketten pdfVårdnadshavarens medgivande.

Minderåriga bör alltid ha med sig resedokument som visar identiteten när de reser. Inom Norden behöver finska medborgare inte resedokument men vid behov ska man kunna bevisa sin identitet och sitt medborgarskap. Mer information angående resedokument för finska medborgare finns på Utrikesministeriets hemsida samt Gränsbevakningsväsendets hemsida.

Till början

Färdiga pass

När ditt pass är färdigt ska du själv hämta det eller ge någon pdfFullmakt att hämta det i ditt ställe. Detta gäller inte pass för minderåriga (under 18 år), som endast kan hämtas ut av vårdnadshavaren. Den som hämtar passet ska visa legitimation. Vid behov kan passet även skickas per post.

Mer information: tel +46 8 676 6700 (telefontid kl 9-12).

Till början

Vanliga frågor om pass

Hur gör jag om mitt gamla pass har försvunnit eller stulits?

 • Om ditt pass försvinner eller stjäls ska detta anmälas till närmaste polisen. Detta är mycket viktigt för att förhindra missbruk. Ta med polisanmälan när du ansöker om ett nytt pass
 • Passet som har återkallats kan inte tas till bruk eller kan inte göras gällande även om det skulle hittas.

Hur gör jag när jag har bytt namn?

 • Enligt passlagen ska passinnehavaren skaffa nytt pass om han eller hon bytt namn och ska använda passet som resehandling. Passet kan inte heller användas som legitimation om namnuppgifterna inte är uppdaterade.

Vad ska man göra om man ändrat utseende?

 • Om utseendet förändrats väsentligt bör man skaffa nytt pass.

Vad är ett maskinläsbart pass?

 • Ett maskinläsbart pass har två textrader på personsidan. Textraderna består av bokstäver, siffror och tecknet >. Alla finska pass som är giltiga och som är utfärdade för minst ett år är maskinläsbara.

Vilka personuppgifter registreras i digitala pass?

 • I chipet lagras personuppgifter och ansiktsbild samt fingeravtryck.

Lagras fingeravtryck i passet?

 • Ja, i Finland började man lagra fingeravtryck i passen den 29 juni 2009.

Kan passet gå sönder?

 • Passet är mycket tåligt. Passets chip och antenn kan dock gå sönder om passet behandlas ovarsamt. Följ anvisningarna som följer med passet för att undvika att det går sönder.

Till början

Identitetskort

Identitetskort fungerar som resedokument inom vissa europeiska länder. Från och med den 1 januari 2017 kan de av Finlands ambassader och konsulat där man kan avhämta pass också utfärda identitetskort åt finska medborgare.

Identitetskort/specimen
Identitetskort/specimen

Ambassaderna kan endast utfärda vanliga identitetskort. Vanliga identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med föräldrarnas godkännande.

Vid ambassaderna kan man däremot inte ansöka om identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan föräldrarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller temporära identitetskort.

Identitetskortet är försett med ett medborgarcertifikat, med hjälp av vilket man kan identifiera sig elektroniskt.

Mer information om medborgarcertifikatet hittar du på Befolkningsregistercentralens webbplats. I rådgivningenstjänsten ges stöd för användning av certifikat.

Så här ansöker du om identitetskort

Ansökan om identitetskort ska i likhet med passansökan lämnas in personligen till en ambassad eller ett konsulat. Korten innehåller inte fingeravtryck. Mer information om identitetskort får du på Polisens webbplats.

Handlingar som behövs för att ansökan om identitetskort:

 • I Stockholm tas foto till identitetskortet på ambassaden. Om du ansöker om identitetskort vid honorära generalkonsulatet i Göteborg ska du ta med 1 st passfoto, färg eller svartvitt, taget rakt framifrån och helst utan glasögon. Ansiktsuttrycket ska vara neutralt och munnen stängd. Se polisens anvisningar för passfoto.
 • Personbevis för id-kort (max 3 månader gammalt). Personbeviset beställer du från Skatteverket i Sverige antingen per telefon 0771 567 567 eller deras hemsida: www.skatteverket.se.
  • Instruktioner för att beställa personbevis på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se -> beställ personbevis -> alla personbevis -> Id-kort / Pass
 • Giltig legitimation
 • Förlorat eller stulet identitetskort måste anmälas till polisen. Ta med förlustanmälan när du ansöker om nytt identitetskort.
 • Medgivande från vårdnadshavarna ifall du är under 18 år (om vårdnadshavarna inte är med vid ansökningstillfället)

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste uppgifterna om dig i befolkningsdatasystemet vara korrekta. Du ska själv se till att informationen är uppdaterad. För att kontrollera dina uppgifter, ta kontakt med magistraten.

Obs! För närvarande är leveranstiden för identitetskort undantagsvis cirka en månad på grund av stor ordermängd.

Vad kostar identitetskort och hur betalar man?

Identitetskort kostar 900 kr och betalas med bankkort (Visa/Mastercard/Maestro) i samband med ansökan. När ansökan om identitetskort görs samtidigt med passansökan, kostar ID-kortet 580 kronor. Avgiften returneras inte ifall identitetskortet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.

Du kan få ditt färdiga identitetskort postat till dig i rekommenderat brev mot en avgift på 70 kronor i enlighet men utrikesministeriets förordning om avgifter.

Till början

Skriv ut

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 6.2.2019


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter