Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Försvarsattaché, kommodor Rami Peltonens tal på Försvarets fanfest den 4 juni 2018 - Finlands ambassad, Stockholm : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 4.6.2018

Försvarsattaché, kommodor Rami Peltonens tal på Försvarets fanfest den 4 juni 2018

Mister minister, Ambassadors, distinguished guests - Herr minister, ambassadörer, ärade veteraner, mina damer och herrar,

Det är en stor ära för mig att få hälsa er välkomna till Finlands ambassad på finska försvarsmaktens flaggfest i år då Försvarsmakten fyller 100 år.

It is a great pleasure for me to welcome you all to the Finnish Embassy to celebrate the 100 years anniversary of the Finnish Defence Forces.

Last year we had the opportunity to celebrate Finlands 100 years of independence in a good atmosphere. But for 100 years ago the circumstances in Finland were far from positive, despite the newly gained independence.

The Russian revolution in 1917 provided Finland an opportunity to break loose from its former metropole but it also caused a lot of social unrest, strikes, misery and a severe lack of nutrition. The problems in the society were highlighted by the fact that the newly found nation lacked a police force and a military of its own.

As a result of this, people around Finland had formed voluntary troops to maintain law and order. The right wing supporters set up so called white protection corps while troops established by the left wing socialists were called the red guards. These white protection corps became later the body of the Finnish Defence Forces.

The Finnish Defence Forces were found on the 25th of January in 1918 as the Senate declared the white protection corps as the military force of the Republic of Finland.

Bästa vänner

Efter att senaten den 25 januari hade förklarat skyddskåren som regeringens styrkor anförtroddes ledningen för den vita bondearmén tidigare tsarryska generalen, sedermera marskalken, Gustaf Mannerheim.

Tanken var att under Mannerheims ledning skulle skyddskårer avväpna de ryska garnisonerna som fortfarande fanns kvar i landet och på så sätt försäkra Finlands suveränitet. Tyvärr ledde utvecklingen till ett grymt inbördeskrig mellan regeringens styrkor och de röda gardena.

Efter knappa fyra månader tog inbördeskriget slut den 16 maj (1918) då den vita armén marscherade till Helsingfors i en segerparad.

Under tjugo år därefter firade man Försvarsmaktens flaggfest på just den dagen, men efter vinterkriget på våren 1940 gav Mannerheim, som än en gång hade kallats till överbefälhavare och blivit utnämnd till krigsmarskalk, en dagsorder om att den 16 maj skall inte längre firas på något sätt.

På så sätt ville han dämpa motsättningar som fanns kvar i samhället efter det bittra inbördeskriget som hade ägt rum 20 år tidigare.

Istället skulle den sista söndag i maj firas som nationell enhetlighetsdag och som minnesdag för att hedra alla de som hade stupat i kriget. Vid det här tillfället vill också jag tacka våra närvarande veteraner för era prestationer i våra krig. Från er kamp härstammar ett bra rykte som vår Försvarsmakt åtnjuter även idag.

Distinguished guests

Almost immediately the newly appointed troops had to fight a civil war and just 20 years later they were once again put to a severe test as the winter war against the Soviet Union broke out. To build from scratch, in just 20 years, a Defence Force that was capable of defending against aggression from the Soviet Union was a remarkable achievement.

During the continuation war, on the 4th of June in 1942, the commander in chief of the Finnish Defence Forces, War Marshal Mannerheim celebrated his 75th birthday. To honor the event the Finnish government nominated him the Marshal of Finland and made a decision that the 4th of June should from then on be celebrated as the Flag Day of the Finnish Defence Forces.

Today as we celebrate the Flag Day on the 100-year anniversary I am happy to say that the Finnish Defence Forces of today are in good shape. We have a Force structure of 280.000 troops. We have kept the focus on our national defence and we have managed to improve our readiness. The development program of the Defence forces is running well and right now we are in a process of procuring new corvettes for the Navy and new fighters for the Airforce.

We also have some good partners to cooperate and train with, Sweden being one of the most important ones. Our cooperation with Sweden is getting closer and closer. We train together, we plan together and we cooperate with others together. Just a few weeks ago we signed a trilateral Statement of Intent with the United States together and about a year ago we joined the UK led Joint Expeditionary Force – also together. These are just a couple of examples of the things we do together.

Finally – We also have an exchange officer in the Swedish Defence Forces Headquarters. He is also present here today and I am a happy to announce that he has today been promoted from Major to Lieutenant Colonel. So congratulations Lieutenant Colonel Jani Ruisniemi.

För att sammanfatta läget idag; Solen skiner på finska försvarsmakten och på finskt – svenskt försvarssamarbete. Idag skiner solen även på oss så jag önskar er alla en angenäm eftermiddag här på ambassaden. Jag ska nu lämna ordet till vår nya ambassadör, fru Liisa Talonpoika.

I hope you enjoy this sunny afternoon and I will now give the floor to our newly appointed ambassador, Her Excellency, Mrs Liisa Talonpoika.

Skriv ut

Uppdaterat 4.6.2018


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter