Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Tekesin ja Vinnovan yhteisseminaari luotasi Suomen ja Ruotsin yhteistyönäkymiä ICT-alalla - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 25.3.2015

Tekesin ja Vinnovan yhteisseminaari luotasi Suomen ja Ruotsin yhteistyönäkymiä ICT-alalla

ICT, digitaalisaatio ja innovaatiot olivat vahvasti esillä 19.3.2015 Tukholman suurlähetystössä järjestetyssä seminaarissa ”Assessing past achievements and future potential in ICT – a joint future for Finland and Sweden?”

Seminaarin alullepanijat tyytyväisinä: Vinnovan Göran Marklund, suurlähetystön ministeri Mikael Antell ja Tekesin Christopher Palmberg. Kuva: Anna Lilius
Seminaarin alullepanijat tyytyväisinä: Vinnovan Göran Marklund, suurlähetystön ministeri Mikael Antell ja Tekesin Christopher Palmberg. Kuva: Anna Lilius

Suomen suurlähetystö organisoi yhdessä Tekesin ja sen ruotsalaisen vastinparin Vinnovan kanssa ICT-alan suomalaisille ja ruotsalaisille yrityksille sekä ammattilaisille suunnatun tapahtuman, johon osallistui yhteensä 100 asiantuntijaa molemmista maista.

Seminaarissa arvioitiin alan kehitystä Tekesin ja Vinnovan tuoreen ICT-raportin pohjalta, joka käsitteli molempien organisaatioiden ICT-ohjelmien yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä sitä, miten nämä tekijät ovat osaltaan vaikuttaneet Tekesin ja Vinnovan toimintaan.

Seminaarissa visioitiin myös älykkäitä liikennejärjestelmiä ja terveydenhuollon saumattomia palveluratkaisuja. Palveluala, esimerkiksi digitaalinen terveydenhuolto, tarjoaa huikeita liiketoimintamahdollisuuksia.

Vanhat menestystarinat eivät enää auta

Seminaari veti paikalle 100 asiantuntijaa. Tilaisuuden avasi Suomen Tukholman suurlähettiläs Jarmo Viinanen (keskellä). Kuva: Arimo Laakkonen
Seminaari veti paikalle 100 asiantuntijaa. Tilaisuuden avasi Suomen Tukholman suurlähettiläs Jarmo Viinanen (keskellä). Kuva: Arimo Laakkonen

Suomi ja Ruotsi ovat olleet vuosikymmeniä ICT-kehityksen kärjessä, mutta vanhoilla onnistumisilla ei enää pärjää. Globaali kilpailu kiihtyy, ja siihen on kyettävä vastaamaan nopeasti.

Säilyttävätkö Suomi ja Ruotsi paikkansa kehityksen ytimessä, ja miten maamme voivat lisätä yhteistyötään?

Suomen ICT-alan tieto-taitotaso on korkea, mutta liiketoiminta ei ole saanut tuulta siipiensä alle.

Tekesin tavoitteena on kuitenkin saada uudenlaisia suomalaisia tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille.

Ruotsi hallitsee tuotteistamisen, markkinoinnin ja erityisesti kuluttajamarkkinat. Lisäksi se on ennakkoluulottomampi, mutta kaipaa puolestaan asiantuntevaa työvoimaa. Maahanmuutto on yksi keskeisistä tekijöistä uusien konseptien ja tuotteiden luomisessa.

Yhteistyötä halutaan syventää kilpailukyvyn takaamiseksi

Suurlähetystön lähetystösihteeri Katharina Bäckman iloitsi hienosti sujuneesta seminaarista ja yhteistyöstä organisaatioiden välillä. Kuva: Arimo Laakkonen
Suurlähetystön lähetystösihteeri Katharina Bäckman iloitsi hienosti sujuneesta seminaarista ja yhteistyöstä organisaatioiden välillä. Kuva: Arimo Laakkonen

Seminaarissa tuli esille vahva molemminpuolinen halu tehdä entistä enemmän yhteistyötä digitalisaation ja ICT:n alalla.

Voimavarojen yhdistämisellä mailla on mahdollisuus täydentää toistensa osaamista ja asiantuntemusta.

Tekesin ja Vinnovan näkemyksenä olikin, että nyt on hyvä hetki tehdä entistä konkreettisempi ja pidemmälle menevä kartoitus uusista mahdollisuuksista. Vaikka organisaatiot kilpailevat osittain toistensa kanssa, avaa yhteistyö monia uusia mahdollisuuksia.

Tämä koskee myös EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmia, jossa Suomella ja Ruotsilla on yhdessä huomattavasti paremmat mahdollisuudet saavuttaa toivottuja tuloksia.

Vinnovan Lars Gustafsson teki hänkin suuren työn seminaarin järjestämiseksi. Kuva: Vinnova
Vinnovan Lars Gustafsson teki hänkin suuren työn seminaarin järjestämiseksi. Kuva: Vinnova

Omien tarpeiden luoman tuotekehityksen kautta tulee pystyä vastaamaan myös globaaleihin tarpeisiin. Globaaleiden yhteisten standardien luominen mahdollistaisi uusien tuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän ja markkinoinnin. 

Yhteinen suomalais-ruotsalainen vaikuttaminen on erittäin tärkeää.

Seminaarin jälkeen ICT-alan yhteistyömahdollisuuksien konkreettinen eteenpäin työstäminen jatkuu huhtikuussa Tekesin ja Vinnovan yhteisellä suunnittelukokouksella Helsingissä. ICT-sektorin lisäksi parhaillaan kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia myös muilla aloilla.

Esimerkiksi biotaloussektorilla nähdään paljon yhteisiä kasvumahdollisuuksia.

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 30.3.2015


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot