Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Tukholman Team Finland houkuttelee yrityksiä Suomen markkinoille - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 3.10.2014

Tukholman Team Finland houkuttelee yrityksiä Suomen markkinoille

Suomen yritys- ja sijoittamismahdollisuudet herättävät suurta kiinnostusta Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa. Ruotsi on Suomen tärkein vientimaa jolla on yli 46 %:n markkinaosuus Suomen ulkomaisesta pääomasta ja yhdessä Tanskan kanssa jopa 54 %:n osuus kaikista ulkomaisista investoinneista.

Raine Vasanoja berättar om affärsmöjligheter i Finland.
Raine Vasanoja kertoo yritysmahdollisuuksista Suomessa.

Team Finland -toimijat Finpro, Invest in Finland ja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari ovat tiiviissä yhteistyössä keskenään ja sijaitsevat Tukholman lähetystörakennuksessa Gärdetissä. He etsivät jatkuvasti uusia tapoja edistääkseen taloudellista kiinnostusta Suomeen. Tämä koskee myös uusia yrityssijoituksia Suomessa, jossa alueellinen edistyminen on tärkeää, jotta oikea yritys saa oikean sanoman.

Kesäkuussa 2014 ruotsalainen mediayhtiö Ohappa ja Hudiksvallin alueellinen liiketoiminta pyysivät Invest in Finlandia ja Tukholman Suomen suurlähetystöä kertomaan muille yrityksille liikemahdollisuuksista Suomessa. Yhtiö kutsui heidät tilaisuuteen jossa selitettäisiin, miten tulisi edetä jos ruotsalainen yritys haluaa aloittaa liiketoiminnan Suomessa. Tukholman Team Finland vastasi haasteeseen ja kutsui mukaan kaksi muutakin toimijaa ja järjestivät puolen päivän mittaisen ohjelman tavoitteenaan opastaa paikallisia yrityksiä siinä, kuinka kannattaa toimia, jos haluaa yrityksensä Suomen markkinoille.

Tiimityötä Team Finlandin lisäksi

Hudiksvallissa 18.9. järjestetyssä tilaisuudessa teemana oli "Yritysmahdollisuudet Suomessa – kuinka sijoittua Suomen markkinoille" ja tilaisuudessa keskityttiin markkinasijoittumiseen, verkostoitumiseen ja sijoituksiin. Tapahtuman järjestäjä Ohappa piti huolen käytännön asioista kuten kutsuista, tapahtumapaikan varauksesta ja tarjoiluista ja saivat täten näkyvyyttä myös omalle toiminnalleen. Invest in Finland ja suurlähetystö pitivät huolen tapahtuman markkinoinnista ja suunnittelivat tapahtuman sisällön.

Käytännön kokemuksistaan kertoi myös Vaasan energiaklusteri sekä Memira AB, yksi Suomeen juuri sijoittuneista ruotsalaisista osakeyhtiöistä. Tapahtuma jaettiin kolmeen eri osaan: informaatiota markkinoinnista, keskustelua sekä testimonial johon myös Memira osallistui.

Suomi herättää keskustelua

Suomen suurlähetystön ministeri Mikael Antell aloitti tapahtuman kertomalla, miten löytää yritysmahdollisuuksia Suomesta. Ruotsilla ja Suomella on samanlainen elinkeinorakenne, yhteinen historia ja kulttuuri, sekä samankaltaiset vaatimukset. Suomessa ruotsalaiset yhtiöt hyötyvät myös mahdollisuudesta kommunikoida esimerkiksi viranomaisten kanssa ruotsin kielellä.

Invest in Finlandin Raine Vasanoja kertoi osallistujille erilaisista liiketoimimahdollisuuksista ja siitä, mitkä ehdot pätevät, esimerkiksi voimassaolevien lainsäädännön ja kulttuurin osalta. Robert Olander EnergyVaasasta kertoi 130:sta Vaasassa sijaitsevasta suomalaisesta yrityksestä, joilla on monia yhteyksiä Ruotsiin ja jotka muodostavat Pohjoismaiden vahvimman energiaklusterin.

Tarpeellisen kahvitauon jälkeen osallistujat saivat mahdollisuuden esittää kysymyksiä tapahtuman järjestäjille ja tämä 1,5 tuntia kestänyt kyselyosio koettiin erityisen mielenkiintoiseksi. Keskusteluissa käsiteltiin yksityiskohtaisia kysymyksiä muun muassa eri aloista, tilanteista, tarpeista ja mahdollisuuksista. Kyselytunnin jälkeen osallistujille oli tarjolla Välimeren buffet -pöytä ja Memiran toimitusjohtaja Michael Lagerbäck kertoi heidän matkastaan Suomeen.

Toimiva ja yksinkertainen konsepti

Team Finland i Hudiskvall
Team Finland Hudiskvallissa

Tilaisuus oli erittäin onnistunut. Paikalliset yritykset, Team Finland -toimijat ja suomalaiset alueet järjestivät tapahtuman yhteisen tavoitteen hyväksi. Tämänkaltainen konkreettinen tapa houkutella sijoituksia Suomeen toimii hienosti. Yritysten, valtiollisten ja elinkeino-organisaatioiden välinen yhteistyö luo selkeää synergiaa kaikille osapuolille.

Osallistujat esittelivät toisilleen eri alojen yrityksiä erilaisilla toimialojen vaatimuksilla ja tämä herätti avointa ja vilpitöntä keskustelua, sillä kaikilla oli yhteisenä mielenkiintona sijoittua Suomeen. Monet huomasivat myös, että vaikka yhtiöt työskentelevät eri markkina-alueilla, he voivat tehdä yhteistyötä sijoittumissuunnitelmissaan ja oppia toisiltaan sekä hyödyntää verkostojaan.

Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta ja yhteydenottoja. ”Kiitos erittäin mielenkiintoisesta päivästä, saimme paljon käytännöllistä tietoa joka tulee auttamaan meitä Suomessa”, kiitteli eräs osallistuja. Team Finland tulee käyttämään tätä mallia toisellakin tapaa Ruotsissa ja Invest in Finlandille tämänkaltainen työskentely muodostaa potentiaalisesti parhaan sijoitusta edistävän tavan muihin maihin ja alueisiin.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.10.2014


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot