Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland i Stockholm lockar företag till Finland - Finlands ambassad, Stockholm : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 29.9.2014

Team Finland i Stockholm lockar företag till Finland

Affärs- och investeringsmöjligheter i Finland väcker stort intresse i Sverige och hela Norden. Sverige är Finlands viktigaste exportmarknad, står för över 46 % av det utländska kapitalet i Finland och tillsammans med Danmark för hela 54% av de totala utländska investeringarna.

Raine Vasanoja berättar om affärsmöjligheter i Finland.
Raine Vasanoja berättar om affärsmöjligheter i Finland.

Team Finland-aktörerna i Stockholm, varav Finpro, Invest in Finland och Finsk-svenska handelskammaren sitter i ambassadbyggnaden på Gärdet, har ett tätt och aktivt samarbete och söker hela tiden nya konkreta modeller för främjandet av Finlands ekonomiska intressen. Detta gäller också nya företagsetableringar och investeringar i Finland där främjandet på regional nivå utgör ett viktigt element för att mer konkret nå ut med rätt budskap till rätt företag.

Invest in Finland och Finlands ambassad i Stockholm blev i juni 2014  via den svenska mediebyrån Ohappa kontaktade av det regionala näringslivet i Hudiksvall angående affärsmöjligheter i Finland. Företagen ville veta hur man går tillväga för att etablera sig i Finland, och välkomnade ett fokuserat evenemang kring temat. Team Finland i Stockholm tackade ja till utmaningen, bjöd även in ytterligare två aktörer och lade upp ett fokuserat halvdagsprogram med målsättningen att belysa möjligheterna och på ett konkret sätt vägleda de lokala företagen i hur man bäst går till väga om man vill etablera sig i Finland.

Lagarbete utöver Team Finland

Evenemanget, som arrangerades 18.9 i Hudiksvall, hade det enkla temat ”affärsmöjligheter i Finland – hur man etablerar sig”. Därmed var det också tydligt vilket fokus evenemanget hade; etablering, nätverk, investeringar. Den lokala arrangören Ohappa stod för de yttre attributen - inbjudan, lokaler och servering och fick i sin tur pr och synlighet för sin egen verksamhet. Invest in Finland och Finlands Ambassad marknadsförde evenemanget och planerade sakinnehållet. För att göra evenemanget jordnära och praktiskt, inkluderade man som arrangörer även energiklustret i Vasa, samt Memira AB, ett i Finland nyetablerat svenskt Investor-ägt företag i Wallenberg-sfären. Evenemanget delades upp i tre block: marknadsinformation, diskussion, och testimonial, där Memira stod för den sista delen.

Finland väcker diskussion

Mikael Antell, minister på ambassaden i Stockholm inledde evenemanget med att tala om det naturliga i att söka möjligheter i Finland. Sverige och Finland har en identisk näringsstruktur, en gemensam historia och kultur och liknande förutsättningar. I Finland har svenska företag också ha nytta av att få all dokumentation och kunna sköta kommunikationen med myndigheter på svenska.

Raine Vasanoja på Invest in Finland drillade deltagarna i olika affärsmöjligheter och vilka förutsättningar som gäller, exempelvis gällande lagstiftning, incentiv och kultur. Robert Olander från EnergyVaasa berättade om de 130 Vasabaserade finska företag, som utgör nordens starkaste energikluster, och som har många kopplingar till Sverige.

Efter en välbehövlig kaffepaus med personliga möten, hade deltagarna möjlighet att ställa specifika frågor till oss arrangörer. Detta block, där det diskuterades intensivt i 1,5 timmar upplevdes som särskilt intressant. Här behandlades väldigt specifika frågor om branscher, situationer, behov och möjligheter. Efter frågestunden bjöds deltagarna på medelhavsbuffé, samtidigt som VD Michael Lagerbäck från Memira på ett okonstlat sätt berättade om deras resa i Finland.

Enkelt koncept som fungerar

Team Finland i Hudiskvall
Team Finland i Hudiskvall

Upplägget var mycket lyckat;  lokala företag, Team Finland-aktörer och finländska regioner arrangerade ett evenemang mot en gemensam målgrupp, med koordinerade budskap. Detta konkreta sätt att arbeta för att locka investeringar till Finland fungerar utmärkt. Samarbetet mellan företag, statliga- och näringslivsorganisationer skapar klara synergierför alla involverade parter.

Deltagarna representerade företag från olika branscher med olika verksamhetsförutsättningar, vilket bäddade för en öppen och ärlig diskussion. Den gemensamma nämnaren var att de alla är intresserade av att etablera sig i Finland. Det många företag också insåg var, att de trots att de arbetar mot olika marknadssegment kan samarbeta i sina etableringsplaner, lära sig av varandra och dela sina nätverk.

Evenemanget har gett mycket positiv feedback, många konkreta återkopplingar och uppföljningsfrågor. ”Tack för en jätteintressant dag – vi fick med oss så mycket praktisk information som kommer hjälpa oss i Finland” som en deltagare uttryckte det. Team Finland i Stockholm kommer att jobba vidare med denna modell också på andra håll i Sverige och från Invest in Finlands sida utgör detta arbetssätt en potentiell best practise för investeringsfrämjandet i andra länder och regioner.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 29.9.2014


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter