Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finpro främjar finländsk affärsverksamhet i Norden - Finlands ambassad, Stockholm : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 7.5.2014

Finpro främjar finländsk affärsverksamhet i Norden

Sonja Antell, Finpro
Sonja Antell

"Den svenska marknaden får ofta fungera som en första testmarknad för många finländska företag som expanderar utomlands", säger senioranalytiker Sonja Antell på Finpro. De nordiska länderna har mycket gemensamt, så för finska bolaget bolag  är grannlandet ett bra sätt att närma sig nya marknader. Finpro erbjuder expertis för företag som vill ta sig in på nya marknader utanför Finland eller som vill stärka sin position på den internationella marknaden.

"Det är ett nöje att få arbeta i Stockholm”, säger Antell med ett leende. Hon har bott i Stockholm med sin familj sedan augusti 2013. ”Hittills har det varit intensivt men roligt”. Antell har tidigare jobbat vid Finpro i Köpenhamn samt vid huvudkontoret i Helsingfors. Organisationen Finpro främjar finländsk export och internationalisering och har 370 anställda vid 66 verksamhetsställen i närmare 50 olika länder.

Sverige spelar en viktig roll för Finland både som exportmarknad och som utländsk investerare. ”Den svenska marknaden har en särställning eftersom vi språkligt och kulturellt står så nära varandra” konstaterar Antell.

En av de bästa sidorna med arbetet på Finpro är att ingen dag är sig lik. Organisationen tillhandahåller tjänster till företag i alla stadier av internationaliseringen: planering av tillväxt, förberedelser inför inträde på nya marknader och hjälp med att stärka marknadsposition och konkurrenskraft. "Vi gör desk studier, marknadsanalyser och landprofiler. Dessutom samlar vi in bakgrundsmaterial, organiserar besök för finska företag och testar affärskoncept på svenska aktörer”, räknar Antell upp.

Expertis i Norden och hela världen

Antell har gedigen erfarenhet av nordiskt samarbete. I Köpenhamn bestod vårt Finpro-team av norska, danska, svenska och finska medarbetare. Det är verkligen vad man kan kalla nordisk representation”, skrattar Antell. Finpro i Stockholm samarbetar nära med de övriga nordiska kontoren.

Den nordiska marknaden är ofta en spångbräda, men Finpros globala nätverk hjälper finska företag att utveckla sin internationella verksamhet på alla kontinenter. Antell betonar vikten av elektronisk kommunikation i internationella organisationer där de anställda är placerade runt om i världen.

"Vi har en virtuell arbetsmiljö som fungerar jättebra. Vi håller en hel del videokonferenser inom organisationen och med kunderna”, berättar Antell. ”Elektronisk kommunikation kan naturligtvis aldrig helt ersätta samtal ansikte mot ansikte, men det fungerar bra som redskap för att upprätthålla kontakterna. Det sparar tid och resurser. "Den här veckan konfererade vi med kollegor i Singapore, Sydafrika och Sverige. Och kunden var i Finland. Det lyckas bra, över nationsgränserna."

Finpro är en del av nätverket Team Finland. Stockholmskontoret finns i Finska Borgen, ambassadbyggnaden som hyser flera Team Finland-aktörer. "Jag ser en stor potential i Team Finlands verksamhet”, säger Antell. "Finland är ett så litet land att ett nära samarbete är nödvändigt. Här i Sverige har det fungerat utomordentligt bra."


Text och foto: Jarna Virtanen

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.5.2014


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter