Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Aktuellt om näringslivet och möjligheter i Skåne - Finlands ambassad, Stockholm : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 19.9.2013

Aktuellt om näringslivet och möjligheter i Skåne

Sedan Öresundsbrons öppnande i juli år 2000 har Skåne och Öresundsregionen genomgått en formidabel utveckling. Arbetskraftspendling och gränshandel har ökat år efter år fram till den internationella nedgången 2008.

Artikelförfattaren Rolf Elmér, Fil.Dr., Hon. Generalkonsul för Finland i MalmöArtikelförfattaren Rolf Elmér, Fil.Dr., honorär generalkonsul för Finland i Malmö

Hälften av Skånes befolkning (totalt 1.2 miljoner invånare) bor i den sydvästra delen och den årliga tillväxten beror till största delen på inflyttning från andra delar av Sverige och från utlandet, främst Danmark och Polen. I området kring Malmö-Lund bor i storleksordningen 3000 inflyttade finländare och uppskattningsvis 7000 finsktalande personer. Många träffas i de aktiva föreningarna Malmö Suomiförening och Finlandssvenska Skånegillet. På senare år har alltfler finska ungdomar börjat studera vid Lunds universitet, en mycket positiv utveckling och som även har märkts i konsulatets verksamhet i frågor om visum och bankärenden.

I Figur 1 så visas Svenskt Näringslivs årliga undersökning av hur företagen i de 33 Skånska kommunerna bedömer det lokala företagsklimatet, bland annat tillgången på arbetskraft, kommunikationer, service från kommuner och politiskt intresse för företagande. Ett stöd vid etableringstankar.

 

Skåne länFigur 1. Rankning av Företagsklimatet i Skåne (Svenskt Näringsliv 2013)

Näringslivsstruktur

Trots att jordbrukssektorn fortfarande är en viktig sektor i Skåne så är det inom företagstjänster och byggsektorn som tillväxten i arbetstillfällen har varit de senaste 10 åren. En viktig fråga för jordbruket är minskning av diffusa utsläpp och spill till grundvatten och Östersjön. Därför har utvecklingen av clean-tech industrin varit naturlig, företag inom vattenrening (Malmberg Water och Purac) och inom gasemissionsanalys (Opsis) har blivit internationella leverantörer av sina produkter. Handel och växtförädling är starka områden.

Från forskningen i Lund har många företag utvecklats och nya lockats att etablera sig. Några kända företag är Gambro, Tetra Pak, Ericsson och Sony. Väl etablerade kluster finns inom läkemedel, life science och telekom.

Flera stora finska företag finns redan etablerade i regionen, som Ruukki, Metso, Kemira, Fazer, Jaako Pöyry och nyligen har Ålandsbanken startat en filial i Malmö.

Stor kompetenstillgång

Efterfrågan på arbetsmarknaden i Skåne är kraftigt varierande, både geografiskt och mellan olika branscher. Många företag vittnar om brist på yrkeserfarna människor inom svets, plåt och vvs och efterfrågan på utbildade ingenjörer är mycket stor inom ett flertal branscher.

Samtidigt attraherar de många högskolorna, med universitetet i Lund i spetsen, en mängd studenter från hela världen till regionen. För företag som vill etablera en utvecklingsmiljö närmare marknaderna i centrala Europa så finns därför stora fördelar.
Den pågående uppbyggnaden av de internationella forskningsanläggningarna Max IV och ESS kommer att bli fantastiska instrument för tillämpad forskning inom en mängd områden med hjälp av synkrotronljus resp neutronstrålning. Nya forsknings- och utvecklingsmiljöer är under uppbyggnad i Lund för uppemot 4000 personer.

Internationell handel och möjligheter

Skåne står för 4% av Sveriges Export, ungefär 93 miljarder kronor och över 4500 företag bedriver export till euroområdet i Europa (ca 60% av all export från Skåne). Därför påverkas även Skåne av krisen inom euroområdet och det har varit en svag ekonomisk utveckling sedan 2008. Den senaste tiden verkar dock konjunkturen stabiliserats och många företag ser ljust på framtiden.

Om man som Finskt företag vill etablera verksamhet i Skåne så finns goda möjligheter till råd och stöd. Region Skåne (Regional Council of Skåne) har en omfattande informationsverksamhet. Varje kommun har även en egen näringslivsenhet som kan ge lokalt stöd. En inledande kontakt med Generalkonsulatet i Malmö kan också vara till hjälp.

Text: Rolf Elmér, Fil.Dr., honorär generalkonsul för Finland i Malmö

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 19.9.2013


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter