Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland konkretiserar strategin under hösten - Finlands ambassad, Stockholm : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 22.8.2013

Team Finland konkretiserar strategin under hösten

Under hösten fortsätter Team Finland sitt arbete på alla fronter.

Team Finland-strategin som godkändes av statsrådet den 13 juni i år fastställer de gemensamma prioriteringarna för verksamheten år 2014. Strategin bereddes i styrgruppen för externa ekonomiska relationer som leds av statsminister Jyrki Katainen. Under beredningen hörde styrgruppen aktörer inom Team Finland-nätverket, intressentgrupper och frivilligorganisationer.

Strategin uppdateras årligen, dock utan att uppfinna hjulet på nytt varje gång. Långsiktighet och kontinuitet är viktigt, till exempel inom arbetet med Finlandsbilden och genomförandet av de olika temaområdena och geografiska prioriteringarna

Under 2014 kommer tjänsterna att effektiviseras särskilt när det gäller rådgivning i internationaliseringsfrågor, framtagande av information, påverkan och att bilda nätverk på målmarknaden. Prioritetsområdena för internationaliseringstjänsterna är cleantech (inklusive energi- och resurseffektivitet, förnybar energi, vatten- och luftkvalitet), informations- och kommunikationsteknik och programvarubranschen, life sciences, bioekonomi, arktiskt kunnande, kreativa branscher och design samt utbildning. Tjänsterna erbjuds globalt, men tyngdpunkten i innehållet är regionalt.

Nästa steg är att ännu konkretisera strategins prioriteringar vilket kommer att ske under hösten.

Team Finland-strategin har publicerats på svenska på statsrådets kanslis webbsidor och på Team Finlands webbsidor. Gå och kolla!

Från Team Finland i Sveriges perspektiv kommer hösten att vara mycket aktiv. Kolla olika aktörers evenemang, till exempel på ambassadens kalender. Under hösten kommer vi också presentera olika Team Finland-aktörer i detta nyhetsbrev.

Text: Laura Lindgren, ambassadsekreterare och Team Finland-koordinator

Skriv ut

Uppdaterat 22.8.2013


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter